نساجی

​زننده گل دوم تیم استقلال به نساجی مازندران کسی نبود جز شماره ۱۰ آبی پوشان تهرانی که مدتها بود چشمه گلزنی‌اش خشکیده بود و به نظر می رسد پایان فصل باید این تیم را ترک کند.

در روزهای اخیر برخی از بازیکنان استقلال با کسب اجازه از ریکاردو ساپینتو در تمرینات این تیم حاضر نشدند و برخی رسانه ها صحبت از اعتصاب این بازیکنان را مطرح کردند اما آیا این طور بود؟