نهضت ملی مسکن

مسکن ملی | مسکن 99 ساله | نهضت ملی مسکن

مسکن از دغدغه‌های اصلی نیازمندان و محرومان است که نهادهای انقلاب به ویژه بنیاد مسکن، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) اهتمام ویژه‌ای به رفع این دغدغه داشته‌اند.