همستر کامبت

همستر کامبت

یک ارگونومیست با بیان این که انجام بازی‌های کریپتویی باعث دو عارضه سندروم تونل کارپال و انگشت ماشه‌ای می‌شود؛ گفت: این بازی‌ها باعث آسیب به اعصاب و انگشتان دست می‌شود.

همستر کامبت

در بخش Mine در بازی همستر کامبت قسمتی با نام Daily combo هست که جای خالی سه کارت را دارد. هر روز سه کارت منتخب از میان کارت‌های ویژه این بازی برای این قسمت انتخاب می‌شود و بازیکنان باید بتوانند آن‌ها را پیدا کنند. جایزه پیداکردن کارت‌های دیلی کمبو ۵,۰۰۰,۰۰۰ سکه است.

همستر کامبت

شب پنجشنبه پسر نوجوانی حین بازی همستر کامبت در اثر شوک الکتریکی مرد. این نوجوان که به دنبال پولدار شدن از طریق بازی همستر کامبت بود تمام وقت آزاد خود را صرف این بازی می‌کرد.