هواشناسی استان

هواشناسی

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: برای روز جمعه ۲۱ اردیبهشت‌ماه، بارش‌های پراکنده‌تر در آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی و اردبیل و خراسان رضوی پیش‌بینی شده است و روز شنبه این سامانه بارشی به‌تدریج از کشور خارج می‌شود.