هواشناسی پایتخت

هواشناسی

اگر قرار باشد ۳ ابرچالش اصلی و بنیادین پیش روی ایران در مسیر توسعه و پیشرفت ردیف شوند، بدون شک، مشکلات زیست‌محیطی، یکی از این ۳ ابرچالش اصلی خواهد بود؛ مشکلی که بخش قابل توجهی از ریشه‌های وقوع آن، به نظام تصمیم‌سازی‌های کلان سیاسی و مدیریتی ایران بازمی‌گردد.​