وام بازنشستگان نیروهای مسلح

وام بازنشستگان| وام بازنشستگان تامین اجتماعی| وام بازنشستگان کشوری

دور جدید ثبت نام وام بازنشستگان 30 میلیون تومانی با شرایط رض الحسنه و بدون ضامن آغاز شد. مبلغ وام ضروری برای بازنشستگان تحت پوشش این صندوق ۳۰میلیون تومان با اقساط ۳۶ماهه و با کارمزد سالانه ۴درصد است.

اخبار / اخبار اقتصادی / اخبار حقوق بازنشستگان

با توجه به بیانیه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی مبلغ وام فوری بازنشستگان تامین اجتماعی در سال 1401 افزایش یافته است. وام فوری بازنشستگان می تواند در این وضعیت اقتصادی به کمک بازنشستگان بیاید؛ وام فوری جزو مسائل و موادری است که دولت تصمیمات خوبی برای آن در نظر گرفته است