وام معیشتی

وام

دارندگان حساب قرض‌الحسنه در هر یک از شعب بانک ملت امکان درخواست برای وام 200 میلیونی این مجموعه را دارند. این وام در قالب طرح تسهیلاتی «حامی» و به شکل کارت اعتباری به متقاضیان واجد شرایط پرداخت می‌شود.

وام فوری | وام فوری جدید | وام فوری بدون ضامن

شرایط وام فرزندآوری تغییر کرده و بانک مرکزی به کلیه بانک‌های عامل دستور داده ظرف مدت ۱۰ روز وام فرزندآوری را به متقاضیان پرداخت کنند.

وام فوری | وام فوری بدون ضامن | وام ازدواج |وام فوری کم بهره | وام فوری با سفته

دوره بازپرداخت هر یک از این تسهیلات نیز به ترتیب ۳۶، ۴۸، ۶۰، ۷۲ و ۸۴ ماهه است و با توجه به تنفس ۶ ماهه تسهیلات قرض‌الحسنه، سررسید اولین قسط ۶ ماه بعد از تاریخ عقد قرارداد است.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: سقف ارائه تسهیلات بانک های قرض الحسنه که تا سال ١٣٩٩ حدود ٥٠ میلیون تومان بود، در سال ١٤٠٠ به ٢٠٠ میلیون و برای امسال به ٣٠٠ میلیون تومان رسید.

وام فوری | وام فوری جدید | وام فوری بدون ضامن

افزایش سقف وام فوری بانکی . وام فوری در مواقع خاص به متقاضیان پرداخت می شود. وام فوری در برخی از بانکها پرداخت می شود. وام فوری بنا به اعتبار بانک ها به متقاضیان پرداخت می شود. سود و اقساط وام فوری بسیار مناسب است.

وام فوری | وام فوری جدید | وام فوری بدون ضامن

با طرح آنی بانک ملی می‌توانید تنها در ۴۸ ساعت ۱ الی ۵ میلیاردتومان وام با سود ۱۷ درصدی دریافت کنید.

وام فوری | وام فوری جدید | وام فوری بدون ضامن

مشتریان بانک مهر ایران به منظور دریافت وام قرض الحسنه 30 میلیون تومانی طرح «اعتبار در حساب جاری» این مجموعه باید میانگین حساب سه تا 12 ماهه ایجاد کنند.