پایتخت

سارا و نیکا بازیگران نوجوان سریال پایتخت هستند. سارا و نیکا در خارج از کشور به دنیا آمدند.. سارا و نیکا متولد سال 1383 هستند. سارا و نیکا در سریال پایتخت بازی کرده اند. در ادامه بیشتر از سارا و نیکا بخوانید.