پرخوری

فرادید/ مسئولان محلی در پویشی با عنوان «عملیات بشقاب خالی» برنامه‌هایی را آغاز کرده‌اند تا هدررفت غذا را کم کنند و رستوران‌ها را تشویق کنند تا همیشه یک سفارش کمتر از تعداد نفراتی که دور یک میز هستند، ثبت کنند.

پژوهشگران آمریکایی دریافتند که شکر با از کار انداختن نورون‌های مربوط به احساس سیری، در پرخوری افراد نقش مؤثری دارد.