پرسپولیس

از پرسپولیس بابت یک مورد تخطی، یک امتیاز کسر شد، پنج تخلف کیسه که مورد تایید کارگروه نقل و انتقالات قرار گرفته با کسر چند امتیاز مواجه میشه؟!

اگر این وضعیت ادامه‌ دار باشد، احتمال غیبت او در بازی با استقلال تاجیکستان وجود دارد.