نتایج جستجو: پول

روزیاتو/ بر اساس یک تحقیقی که به تازگی انجام گرفته شده، تقریبا یک سوم جوانان فاقد سواد مالی، مدیریت درست اموال و ثبات درآمد هستند. وقتی جوان هستید یادگرفتن چگونگی اداره کردن و تصمیم گیری مالی می‌تواند بسیار مهم باشد. حال با هم دیگر ۱۱ مورد از اشتباهات در موارد مالی را بررسی می‌کنیم و امیدواریم که از این اشتباهات جلوگیری کنیم.

روزیاتو/ بر اساس یک تحقیقی که به تازگی انجام گرفته شده، تقریبا یک سوم جوانان فاقد سواد مالی، مدیریت درست اموال و ثبات درآمد هستند. وقتی جوان هستید یادگرفتن چگونگی اداره کردن و تصمیم گیری مالی می‌تواند بسیار مهم باشد. حال با هم دیگر ۱۱ مورد از اشتباهات در موارد مالی را بررسی می‌کنیم و امیدواریم که از این اشتباهات جلوگیری کنیم.

یک کارشناس خودرو اظهار کرد: احتمال این که قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ در صورت تثبیت شرایط بالاتر رود وجود دارد. البته تورم یکی از المان های موثر در قیمت خودرو است و موارد دیگر مانند نرخ ارز و میزان عرضه و تقاضا نیز موثر است.

معلوم شده بومیان آمریکا «سرخپوستای کالیفرنیا» از 2000 سال پیش هم از نوعی صدف به عنوان پول استفاده میکردن ! شواهد تاریخی نشون میده ایرانیا 2800 سال پیش پول داشتن.