چاپ تراکت

در دنیای کسب و کار حرفه‌ای یکی از بهترین روش‌ها و ابزار‌های تبلیغات، استفاده از تراکت است. در تعریف تراکت باید بگوییم که این محصول برگه نسبتا کوچک برای معرفی یک حرفه، محصول یا رویداد است که بر روی دو نوع کاغذ تحریر و کاغذ گلاسه چاپ می‌گردد. تراکت‌ها در حجم زیاد با قیمت مناسبی چاپ می‌شوند و به سبب توزیع آن به صورت مستقیم در میان مردم می‌توان تبلیغ گسترده‌تری را داشت.