کارت سوخت متوفی

کارت سوخت

حدود ۲ ماه از رونمایی سامانه ثبت درخواست آنلاین کارت سوخت می‌گذرد. سامانه‌ای که با توجه به لزوم استفاده از کارت هوشمند سوخت و باهدف تسریع تو سهیل ارائه خدمات به شهروندان رونمایی شد و مقرر بود از ابتدای خردادماه، ظرف ۱۰ روز کارت سوخت مربوط به درخواست‌های اینترنتی صادر شود.

کارت سوخت

وزیر نفت گفت: خواهشم از همه هموطنان عزیزمان این است که سفرهای نوروزی حتما کارت سوخت خود را همراه داشته باشند. این کارت سوخت جایگاه‌ها برای هموطنانی است که کارتشان گم شده یا از بین رفته.