کتایون ریاحی

کتایون ریاحی

حسن رحیم‌پور ازغدی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنانی با دفاع از عملکرد پروانه معصومی، بازیگر فقید تلویزیون به برخی دیگران بازیگران زن سینمای ایران از جمله کتایون ریاحی حمله کرد.