کسر

از پرسپولیس بابت یک مورد تخطی، یک امتیاز کسر شد، پنج تخلف کیسه که مورد تایید کارگروه نقل و انتقالات قرار گرفته با کسر چند امتیاز مواجه میشه؟!