نتایج جستجو: کلاشنیکف

موج/ ماموران پلیس پیشگیری تهران بزرگ روز گذشته۷ بهمن ۱۳۹۹ موفق به دستگیری دو سارق حرفه ای دوچرخه و کشف دو قضبه سلاح کلاشنیکف، دو عدد نارنجک و مقادیر زیادی فشنگ شد.

موج/ ماموران پلیس پیشگیری تهران بزرگ امروز سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ موفق به دستگیری دو سارق حرفه ای دوچرخه و کشف دو قضبه سلاح کلاشنیکف، دو عدد نارنجک و مقادیر زیادی فشنگ شد.