نتایج جستجو: کنگره آمریکا

پلیس آمریکا فردی که در حمله هوادران دونالد ترامپ به کنگره آمریکا تریبون این کنگره را به سرقت برده بود را دستگیر کرد.