نتایج جستجو: گزارشگر ویژه حقوق بشر

محمد جواد لاریجانی خبر داد

سرپرست هیأت حقوق بشری کشورمان که به ژنو سفر کرده است از شکایت ایران از جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر خبر داد.