نتایج جستجو: گوسفند سیاه

تابناک/ بر اساس مصاحبه ای که وی در سال 1995 با بی بی سی انجام داد. به نظر می‌رسد که دایانا همیشه خود را به عنوان یک غریبه در سلطنت انگلیس می دید، زیرا گوسفند سیاه می‌تواند راهی برای نشان دادن احساسات خود برای مردم باشد.