یارانه ها

دهک تقسیم بندی مردم جامعه به ده قسمت است که از لحاظ اقتصادی تقسیم میشوند. که برای یارانه گرفتن و یارانه دادن به این دهک نگاه میکنند و با توجه به آن به افراد یارانه میدهند. برای تماشا جزئیات بیشتر اندیشه قرن را تا انتها دنبال کنید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید.