zwnj

فعالیت در شبکه‌های مجازی از جمله اینستاگرام امروزه با توجه بسیار زیادی از سوی مردم روبرو شده است برای مثال فعالیت در اینستاگرام امروزه به یکی از فعالیت‌های محبوب تبدیل شده و هر فردی در هر سنی در این شبکه فعالیت داشته و برخی از آنها نیز به کسب درآمد می‌پردازند .

امروزه افزایش تعداد وسایل الکترونیکی در هر خانه‌ای، این ضرورت را به وجود آورده که در هر اتاقی تعداد بیشتری نسبت به قبل از پریز استفاده شود.