آدم فضایی

آسمان ابری اوبرشتدورف موجب شد تنها سایه‌ای سیاه از کمیل استاچ در حال پرواز دیده شود. اسکی‌باز لهستانی که در فصل ۱۸-۲۰۱۹ در تمام بخش‌ها قهرمان شده بود خود را برای رقابت نهایی آماده می‌کرد.