افزایش یارانه نقدی

یارانه نقدی | یارانه نقدی جدید | یارانه نقدی 1402 | یارانه نقدی کی واریز میشود

مجلس برای مردم از سورپرایط بزرگ و میلیونی خبر داد. بر این اساس مجلس اقدام به پرداخت یارانه نقدی 2 تا 3 میلیون تومانی برای برخی از خانوارها خواهد کرد. اگر می خواهید بدانید شما هم مشمول این یارانه نقدی جدید دولت هستید یا خیر خبر زیر را مطالعه فرمایید.

یارانه نقدی | واریز یارانه نقدی

سیاست‌های بازتوزیعی و کمک به اقشار کم درآمد جامعه به گونه‌ای هدایت شد که امروز هر نفر تقریباً ۵۰۰ هزار تومان یارانه دریافت می‌کند و یک خانواده چهار نفره کم درآمد در دهک‌های پایین ۲ میلیون تومان از دولت کمک و یارانه می‌گیرد.