امیر قلعه نویی

شجاع: پرسپولیس مدعی است چون یحیی را داردمدافع ایرانی ملی‌پوش الاهلی قطر انتخاب امیر قلعه‌نویی را یک اتفاق مثبت برای نیمکت تیم ملی می‌داند و مدعی است قادر خواهند بود شرایط برای قهرمانی شکل دهند.شجاع: پرسپولیس مدعی است چون یحیی را دارد