بافت مو

شاید شما هم شنیده باشید که بافتن مو می تواند به رشد آن ها کمک کند. بسیاری از دختران این کار را برای موهای بلند خود امتحان می کنند اما آیا واقعا بافت مو می تواند به رشد مو کمک کند ؟ آیا این یک واقعیت است یا افسانه؟