بهاره رهنما

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

​بهاره رهنما با چهره ای پر از عمل و کلاه گل گلی بچگانه ظاهر شد که نظر کاربران را به خود جلب کرد .