بهاره رهنما در استانبول

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

​nیدار خانواده محمد خردسال که به بیماری اس ام ای دچار شده است وفقط چند ماه وقت دارد تا با داروی موردنظر سلامتی اش را به دست آورد با بهاره رهنما رخ داد.