ترالی بیمارستانی

برای حمل وسایل مورد نیاز و ضروری در بیمارستان ها که توسط پرستاران استفاده می شود از وسله ای مانند چرخ دستی کمک می گیرند که به آن ترالی گفته می شود . ترالی بیمارستانی جهت وزن سبکی که دارد و همچنین بهره بردن از 4 چرخ روان ، به راحتی و با صرف نیرو و انرژی کمی توسط پرسنل حرکت می کند و موجب جابجایی وسایل با سرعت بالا می شود . در بیمارستان ها و مراکز درمانی ، پرسنل هنگام جابجایی دارو ، غذا و سایر تجهیزات پزشکی و همچنین برای بالا بردن سرعت کار از ترالی استفاده می کنند .