تست روانشناسی رنگ ها

تست روانشناسی | روانشناسی

تست های شخصیتی بسیاری مانند تست شخصیت از روی کفش، رنگ لباس و رنگ لاک وجود دارند که با آن ها می توانید خود و اطرافیانتان را محک بزنید. تست شخصیت شناسی درخت، با توجه به نوع درختی که انتخاب می‌کنید، چند ویژگی‌کلی از شخصیت شما را حدس می‌زند.

تست روانشناسی | تست روانشناسی عشق طرف مقابل | تست روانشناسی افسردگی

نتایج این تست‌ می‌تواند برای راهنمایی فرد به سمت یک کار بهتر، درک بهتر از خود یا احساس کلی وی مورد استفاده قرار گیرد.

تست روانشناسی | تست روانشناسی عشق طرف مقابل | تست روانشناسی افسردگی

اگر می خواهید سیر تا پیاز شخصیت دورنی خود را بدانید این تست روانشناسی را انجام دهید. بارای این امر به تصویر نگاه کنید و شکل خوابیدنتان را انتخاب کنید.

تست شخصیت شناسی | شخصیت شناسی از روی رنگ ها

در بین مجموعه‌ای از رنگ‌ها، یکسری رنگ‌ها هستند که می‌توانید از دوستان خود بخواهید یکی از آن‌ها را انتخاب کنند تا با این کار به خصوصیات اخلاقی‌شان پی ببرید.