توافق هسته ای بین ایران و آمریکا

اخبار / اخبار سیاسی

یک پژوهشگر ریسک گفت: قبل از تحریم صادرات نفت ٢ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه بود و اکنون یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه اما قیمت نفت دو برابر شده، لذا در عمل درآمد ارزی نفت، بیشتر از قبل از تحریم است.