حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

حقوق بازنشستگان | حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تا ۹۰ درصد حقوق شاغلان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و از سال آینده اجرایی می‌شود.

حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان

مصری با اشاره به مصوبه مجلس درباره سن بازنشستگی گفت: جدولی که داده شده و سنواتی که اضافه شده ایراد دارد و اگر شورای نگهبان یا هیات عالی نظارت مجمع ایراد بگیرد اصلاح می شود، در واقع باید ۳۵ سال خدمت یا ۶۵ سال سن در نظر گرفته شود.

بازنشستگان | حقوق بازنشستگان

میزان سن بازنشستگی ۶۵ سال برای آقایان و ۶۰ سال خانم‌ها و همچنین سال‌های کار ۳۵ سال برای آقایان و ۳۰ سال برای خانم برای افرادی است که تازه می‌خواهند وارد بازار کار شوند