حقوق کارگران از مهر ماه

حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران

حق سنوات بخشی از تسهیلات و پاداش‌هایی است که از طرف وزارت کار برای افراد شاغل در نظر گرفته می‌شود و به معنایی، جبرانی برای پایین بودن حقوق کارگران و هزینه‌های کارمندان محسوب می‌شود.

حقوق کارگران | ترمیم حقوق کارگران

در حالی دستمزد کارگران تنها جوابگوی ۳۰ درصد هزینه کارگران است، نمایندگان کارگری خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار برای بررسی دوباره حداقل مزد هستند.

حقوق کارمندان | افزایش حقوق کارمندان

۲۹ اسفند سال گذشته شورای‌عالی کار افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران را به تصویب رساند. این افزایش اگر چه باب میل گروه‌های کارگری و حتی کارفرمایی نبود اما به دلیل همراهی با دولت در راستای تحقق شعار سال (مهار تورم، رشد تولید) با آن موافقت کردند.

حقوق کارگران | افزایش حقوق کارگران

در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز سریز شده است.

حقوق کارگران | ترمیم حقوق کارگران

در حالی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ افزایش حقوق ۱۰ درصدی برای کارمندان دولت لحاظ شده بود، این رقم در میانه سال گذشته و بعد از شوک ارز ترجیحی با افزایش مجدد مواجه شد، هرچند تبعات تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به گونه ای بود که ابعاد منفی آن به سال ۱۴۰۲ نیز سریز شده است.