خدمات کارت سوخت

کارت سوخت | مرکز صدور کارت سوخت | کارت سوخت بنزین

خبر فوری ستاد مدیریت سوخت حمل و نقل کشور درباره کارت سوخت و سهمیه بنزین ها امروز حسابی مورد توجه قرار گرفت. اگر می خواهید بدانید کارت سوخت و سهمیه شما هم قطع خواهد شد یا خیر در ادامه مطلب با ما همراه باشید.