خورشید گرفتگی

طبق آیین خرافی در هند هنگام خورشید گرفتگی کودکان را در خاک دفن می کنند. آنها معتقدند که اگر کودکان را هنگام خورشید گرفتگی در خاک دفن کنند درمان می شوند. مردم هند کودکان را تا گردن زیر خاک دفن می کنند که موجب رنج بردن کودکان از این وضعیت ناگوار می شود. در قسمت زیر تصاویر از زنده به گور کردن کودکان هندی را قرار داده ایم. برای مشاهده این تصاویر ما را در سایت نیک صالحی دنبال کنید.

گرفتگی کامل خورشید را باید یکی از منظره‌های زیبا و در عین حال ترسناک طبیعت دانست. تنها موقعی می‌توان این پدیده را دید که عوامل زیادی با هم انطباق پیدا کنند.