دانلود آهنگ

موسیقی سنتی هند که در واقع ترکیبی از موسیقی ایرانی، افغانی، ترکی و هندی می باشد دستخوش تحولات بسیاری شده است موسیقی هندی در طی دوران، تحولات بسیاری داشته و طرفداران زیادی پیدا کرده است این نوع موسیقی که به دو نوع موسیقی شمال هند و جنوب هم تقسیم می‌شود.