رامین راستاد و همسرش

رامین راستاد در اینستاگرام شخصی خود چند عکس از دوران کودکی خود منتشر کرد و به لحنی طنزآمیز اینطور نوشت: رامین راستاد ۱۳۵۴ با این طراحی لباس که مادرم انجام داده ظاهراً چاره ای جز بازیگر شدن نداشتم.