رنگ شخصیت افراد

تست شخصیت شناسی | شخصیت شناسی از روی رنگ ها

در بین مجموعه‌ای از رنگ‌ها، یکسری رنگ‌ها هستند که می‌توانید از دوستان خود بخواهید یکی از آن‌ها را انتخاب کنند تا با این کار به خصوصیات اخلاقی‌شان پی ببرید.