زنده به گور کردن کودکان

طبق آیین خرافی در هند هنگام خورشید گرفتگی کودکان را در خاک دفن می کنند. آنها معتقدند که اگر کودکان را هنگام خورشید گرفتگی در خاک دفن کنند درمان می شوند. مردم هند کودکان را تا گردن زیر خاک دفن می کنند که موجب رنج بردن کودکان از این وضعیت ناگوار می شود. در قسمت زیر تصاویر از زنده به گور کردن کودکان هندی را قرار داده ایم. برای مشاهده این تصاویر ما را در سایت نیک صالحی دنبال کنید.