ساره بیات مهاجرت کرد

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

​ساره بیات پس از شایعه خیانت همسرش در فضای مجازی مدتی است که در خارج از کشور به سر می برد که این شایعه را در فضای مجازی به راه افتاده که برای همیشه مهاجرت کرده است.