سهام عدالت

سهام عدالت | سود سهام عدالت

مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی گفت: سعی بر این است که در آذرماه سود‌های گذشته را هم برای جامعه جدید یعنی افرادی که در سامانه سجام ثبت‌نام کرده‌اند واریز کنیم.

سهام عدالت | سود سهام عدالت

با توجه به صحبت رییس سازمان بورس مبنی بر اینکه احتمالا پرداخت سود سهام عدالت در تاریخ‌های مشابه سال گذشته انجام می‌شود، اواخر آذرماه باید منتظر واریز مرحله اول و روزهای پایانی اسفند شاهد پرداخت مرحله دوم باشیم. سود سهام عدالت هر سهام دار 2 برابر سال گذشته واریز میگردد. در این صورت مبلغ سود هر شخص به نزدیک 1 میلیون تومان خواهد رسید.