شت کوین

شت کوین‌ها در واقع نوعی رمز ارز هستند که از نظر کاربران ارزش کمی داشته یا حتی بدون ارزش بوده و اغلب هدف و مورد استفاده خاصی ندارند. اما گاهی شت‌ کوین‌ها مهم‌ترین ویژگی‌های بازار کریپتو را ارائه داده و بازدهی بالای 50 تا 500 درصد یا حتی بیشتر نشان داده‌اند.