شخصیت شناسی متولدین ماه

شخصیت شناسی | تست شخصیت

بهترین ورزش را با توجه به تیپ شخصیتی خود انجام دهید؛ اول از همه باید به این فکر کنید که چه ورزشی را دوست دارید و سپس ببینید که آیا آن ورزش متناسب شما هست یا خیر. در نتیجه باید یک بررسی دقیق انجام دهید. مثلاً همه افراد برای ورزش بوکس یا دو مناسب نیستند. ورزش باید متناسب با دیسیپلین شما باشد که ممکن است با چیزی که فکر می کنید کمی متفاوت باشد. پس بسته به تیپ شخصیتی که دارید، به دنبال بهترین فعالیت فیزیکی بروید.