صبا راد به ایران آمد تا خوانندگی کند

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

عکس جدید صبا راد که بافت است و بسیار اندامی و جذب است باز او را به حاشیه برد.

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

صبا راد که آخر هفته به شمال سفر کرده عکس و استوری هایی از سفر خود در اینستاگرام منتشر کرد.