طالع بینی چینی

طالع بینی | طالع بینی ماه تولد | طالع بینی آینده | طالع بینی هندی

باید به خاطر داشت که طالع‌بینی‌ها بیشتر بر پیش‌بینی بر اساس احساسات و تصورات شخصی به تمامی پایه‌ها و ارتباطات علمی نمی‌نشینند. طالع بینی در قلمرو عرفانی اعداد شناسی، محاسبه شماره مسیر زندگی شما گامی عمیق به سوی خودیابی است.

طالع بینی چینی | طالع بینی ازدواج | طالع بینی ماه تولد

برخی از افراد نسبت به مسائل سخت گیر و ناراضی هستند و همیشه از خودشان انتقاد میکنند. ماه تولد یکی از دلایل وجود این خصوصیت در این افراد است.