طول عمر

امروزه در صنعت ساخت و ساز، سعی می شود تا پروژه های ساختمانی از نظر زمان انجام کار سرعت یافته و هزینه های آن ها نیز کاهش یابد. یکی از این راهکارها استفاده از دیوارهای آماده یا پیش ساخته است که سرعت انجام پروژه ها را افزایش داده و همچنین از نظر هزینه مقرون به صرفه تر است. دیوارهای آماده از مصالح مختلفی تولید می شوند و نسبت به دیوارهایی که به شکل سنتی کشیده می شوند، کیفیت و کارایی بهتری نیز دارند.