فرشته حسینی بازیگر سینما

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

​فرشته حسینی بازیگر افغان ایران از کودکی کار کرده و خودش می گوید که برای کمک به خانواده در یک خیاطی مشغول به کار بوده و روزهای بسیار سختی را گذرانده.

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

عکسی از فرشته حسینی در فضای مجازی منتشر شده است که حواشی زیادی برای این بازیگر داشته است.

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

عکسی از فرشته حسینی در فضای مجازی منتشر شده است که حواشی زیادی برای این بازیگر داشته است.