فرشته حسینی و نوید محمدزاده

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

نوید محمدزاده بازیگر سینما و تئاتر خبر دستگیری خود را تکذیب کرد. برخی منابع خبری از دستگیری نوید محمدزاده به نقل از خواهر وی خبر داده بودند.

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

نوید محمدزاده بازیگر سینما و تئاتر خبر دستگیری خود را تکذیب کرد. برخی منابع خبری از دستگیری نوید محمدزاده به نقل از خواهر وی خبر داده بودند.