فریبا نادری بازیگر

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

فریبا نادری عکس هایی از خودش در ترکیه منتشر کرد که با واکنش کاربران مواجه شد و خیلی ها او را فاطی کماندوی ایرانی لقب دادند.

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

فریبا نادری عکس هایی از خودش در ترکیه منتشر کرد که با واکنش کاربران مواجه شد و خیلی ها این رفتار دور از شان ایرانی ها دانستند.

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

​فریبا نادری جدیدا عکسی از خودش توی پیجش منتشر کده که از نظر کاربرا خیلی خوشگل شده اما اصلا شبیه خودش نیست.