فلور نظری

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

​فلور نظری، در توصیف مهر مادری‌اش گفت: «من در ارتباط با دیگران، دنبال ترازو گذاشتن نیستم که یک کیلو محبت کرده‌ام و باید یک کیلو محبت ببینم. در عالم مادری هم، من عاشق بچه‌ام و اگر بچه‌دار نمی‌شدم، حتما از پرورشگاه بچه می‌آوردم.»

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

عکس های جشن تولد فلور نظری بازیگر معروف ایرانی در کاخ لیدوما منتشر شد.

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

​فلور نظری که در آلمان زندگی میکند و یکی از پر حاشیه ترین بازیگران است در ایران لباسی بر تن کرده که توجه کاربران را جلب کرده است.