فلور نظری قبل از عمل

اخبار / اخبار بازیگران / اخبار هنرمندان

​فلور نظری که در آلمان زندگی میکند و یکی از پر حاشیه ترین بازیگران است در ایران لباسی بر تن کرده که توجه کاربران را جلب کرده است.